Kolejowy hub
komunikacyjny

Kolejowy hub komunikacyjny integruje transport kolejowy z innymi środkami transportu. Powstanie węzła multimodalnego ma na celu ułatwienie podróży pasażerom poprzez lepsze skomunikowanie środków transportu publicznego, zwiększenie ich atrakcyjności i stopnia wykorzystania. Hub kolejowy powinien zapewnić obsługę pociągów wszystkich kategorii: dużych prędkości, konwencjonalnych – dalekobieżnych oraz regionalnych i aglomeracyjnych. Również w relacjach autobusowych, powinno się uwzględniać stanowiska dla komunikacji dalekobieżnej i regionalnej. Usługi świadczone w ramach Hub powinny zapewniać minimum przejazd do i z dworca kolejowego środkami komunikacji miejskiej, wynajem samochodu, rezerwację hotelu, jak również integrację oferty kolei i innych środków transportu.

Centralnym ośrodkiem, łączącym elementy hubu komunikacyjnego, jest informacja dla użytkowników. Taką funkcjonalność, w pełnym wymiarze, można będzie uzyskać dzięki wykorzystaniu technologii Big Data oraz Data Science i sztucznej inteligencji (AI), która jest planowana do wykorzystania przy budowie nowoczesnych Dworcowych Hubów Komunikacyjnych.


Innowacyjne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo podróżnego na dworcu

Bezpieczeństwo na dworcach kolejowych to połączenie wielu rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych, odpowiedniego oświetlenia, monitoringu oraz zapewnienia ochrony. PKP S.A. bierze udział w wielu projektach badawczo-rozwojowych, m.in. w międzynarodowym projekcie In2Stempo, pracując nad optymalizacją elementów wpływających na poziom bezpieczeństwa na dworcach kolejowych. Powstające rozwiązania, które zostaną pomyślnie przetestowane i ich użyteczność zostanie potwierdzona, będą wchodziły do powszechnego wykorzystania w kolejnych modernizacjach dworców.

Monitoring to obecnie nie tylko kamery i obserwujący je pracownik, ale też wiele systemów automatycznych wykrywających zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo na dworcu kolejowym. Obecnie w ramach jednego z międzynarodowych projektów dział badań PKP S.A. pracuje nad automatycznym „uczeniem się” oprogramowania kamer dla wyciągania wniosków dotyczących sytuacji awaryjnych i innych nietypowych zdarzeń. Projekt ten ma na celu przetestowanie optymalnych rozwiązań, służących do reagowania na zakłócenia w sprawności przepływu potoków ludzkich, zagrożenie zdrowia lub życia pasażerów oraz inne niestandardowe sytuacje występujące na dworcu. Jednocześnie testowane rozwiązania mogą zostać rozszerzone o elementy wspierające działania związane z zachowaniem rygorów wynikających z obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych spowodowanych pandemią.

Bardzo ważnym elementem wyposażenia dworca, który wspiera bezpieczeństwo na dworcu i jednocześnie gwarantuje komfort jego użytkownikom jest właściwie dobrane oświetlenie. Odpowiednio dobrane źródła światła zapewniają skuteczne działanie monitoringu, a jednocześnie jest to element bardzo ważny w przypadku pasażerów cierpiących na dysfunkcje wzroku.


Rozwiązania cyfrowe wspierające osoby o ograniczonej mobilności oraz niewidome lub niedowidzące

Wspomaganie osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku jest bardzo szerokim polem do różnych działań. Wynika to z faktu, że różne są potrzeby osób które tylko trochę, albo w ogóle nie słyszą lub nie widzą. Z innej strony, coraz lepsze wsparcie dla tych osób, szczególnie niewidomych, oferują producenci urządzeń elektronicznych.

Dział badań PKP S.A. zauważył, że w obsłudze osób niewidomych najważniejszą cechą może być standaryzacja rozwiązań, z którymi się one spotykają. Z pomocą specjalistów od tylfografi opracowany został standard map i oznaczeń dotykowych implementowany na modernizowanych i budowanych od podstaw dworcach.. Co ciekawe standard ten już uwzględnia poszerzenie o rozwiązania elektroniczne, możliwości map dotykowych. Tablice zawierają w sobie kieszonki na urządzenia typu beacon, które uruchamiają aplikacje nawigujące w smartfonach albo w doposażonych w elektronikę laskach dla niewidomych.

Dzięki wdrażanym rozwiązaniom osoby niewidome mogą otrzymać pełną i bieżącą informację o wszystkich pomieszczeniach a nawet urządzeniach służącym im na dworcu. Te same urządzenia można będzie wykorzystać dla poszerzenia dedykowanej informacji dla osób o dysfunkcjach ruchu albo dla dodatkowej informacji o innych usługach, w tym również informacji dla turystów.


Nowoczesność, czyli
Innowacyjne Dworce Systemowe

Nowoczesne, bezpieczne, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz proekologiczne. Autorski pomysł PKP S.A., zakłada budowę dworców dostosowanych do potrzeb lokalnych, zapewniających komfort podróżnym, uwzględniających współczesne trendy w projektowaniu oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Obiekty powstają w ramach największego w historii projektu modernizacji dworców kolejowych, czyli Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Formuła ultranowoczesnego budynku, jakim jest IDS, czyni go przyjaznym dla środowiska naturalnego, bezpiecznym, innowacyjnym, a przede wszystkim dostępnym dla wszystkich grup podróżnych korzystających z przestrzeni dworca, poprzez implementację szeregu najnowocześniejszych rozwiązań.


Nowoczesność w połączeniu z historią –
czyli dworce zabytkowe

Program Inwestycji Dworcowych obejmuje również obiekty zabytkowe, gdzie dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego i przywrócenie historycznego wyglądu, idzie w parze z nowoczesnością. Przykładem takiej inwestycji jest niedawno oddany do użytku dworzec w Białymstoku, na którego dachu znajdują się panele fotowoltaiczne dużej mocy. Z czasem planowane jest zwiększenie udziału OZE w realizacji zapotrzebowania na energię obiektów dworcowych do 100%. W ramach prowadzonych inwestycji przywracany jest pierwotny wystrój wnętrza dworca z uwzględnieniem elementów historycznych. Te w połączeniu z dostosowaniem wnętrza do najnowocześniejszych standardów obsługi pasażerów, otwierają przed nami dworzec przyszłości.

Ścisła współpraca z konserwatorem zabytków
Przywrócenie wystroju wnętrza z uwzględnieniem elementów historycznych
Klimatyzowana poczekalnia, toalety oraz pomieszczenia kasy biletowej
Pełne przystosowanie budynku do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym podróżnych z niepełnosprawnościami
Estetyzacja przestrzeni wokół dworca
Wyeksponowanie walorów architektonicznych i zabytkowych
Nowa identyfikacja wizualna
Panele fotowoltaiczne na dachu (Białystok)
Urządzenia elektryczne korzystające z zasilania OZE
Nowe miejsca parkingowe

Dworzec
Przyszłości

implementacja rozwiązań proekologicznych
wiaty dla rowerów
odzyskiwanie wody deszczowej
parkingi
zniesienie barier architektonicznych
fotowoltaika
dynamiczna informacja pasażerska
wiaty dla jednośladów
pomieszczenia dla podróżnych z dziećmi
oświetlenie LED
punkty komercyjne
stacja do ładowania samochodów elektrycznych
salki zabaw
iluminacja elewacji
nasadzenia na placu dworcowym
możliwość wypożyczenia samochodu wprost spod dworca